Category Archives: SEM

SEO หรือ SEM แบบไหนเหมาะกับธุรกิจสตาร์ทอัพกว่ากัน?

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับการเริ่มทำเว็บไซต์ธุรกิจสตาร์ทอัพแล้ว การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization และ SEM หรือ Search Engine Marketing ถือเป็นสองกลยุทธ์หลักที่สำคัญ เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถช่วยธุรกิจในระยะตั้งไข่ของคุณให้ดึงดูดลูกค้าจำนวนมากได้ ไม่ว่าจะภายในประเทศหรือทั่วโลก แต่ในฐานะธุรกิจสตาร์ทอัพคุณอาจสงสัยว่ากลยุทธ์อันใดจะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากกว่ากัน เราช่วยคุณหาคำตอบในบทความนี้

Read More