Category Archives: Website

7 วิธีเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้า

วงการการตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับหนึ่งสิ่ง นั่นคือ คอนเวอร์ชั่น (Conversion) หรือ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของลูกค้าที่เกิดจากการเข้าชมเว็บไซต์ ทั้งการซื้อสินค้าและบริการ หรือการสมัครสมาชิก เป็นต้น หากคุณทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง คอนเวอร์ชั่นคือเป้าหมายของคุณ เพราะคุณต้องการสิ่งนี้ในการเปลี่ยนผู้ชมเว็บไซต์ทั่วไปให้เป็นผู้ชมที่มีความสนใจจะซื้อสินค้า หรือ lead จนถึงตัดสินใจเป็นลูกค้า เป็นต้น ทว่าทำอย่างไรจึงจะมีคอนเวอร์ชั่น?

Read More